So sánh diode và scr

Diot

Diode và SCR là hai linh kiện bán dẫn được tạo nên từ sự tiếp xúc của hai lớp bán dẫn loại N và loại P. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng chuyển mạch điện tử. Cả hai đều có các cực ‘anode’ và ‘cathode’ nhưng SCR có thêm 1 cực điều khiển G.

Diode

* Inverter là gì? Nguyên lý hoạt động công nghệ Inverter là gì?

Diode là linh kiện bán dẫn đơn giản nhất được tạo nên từ sự tiếp xúc giữa hai lớp bán dẫn (một loại P và một loại N). Diode có hai cực là Anode (lớp P) và Cathode (lớp N).

Diode chỉ cho phép dòng điện chạy qua nó theo một chiều là cực dương (Anode) đến cực âm (Cathode) . Vì diode cho dòng điện đi theo một chiều, nên nó được ứng dụng trong mạch chỉnh lưu. Mạch chỉnh lưu cầu được tạo thành từ bốn diode có thể điều chỉnh dòng điện xoay chiều (AC) sang dòng điện một chiều (DC).

Diode bắt đầu dẫn điện khi có một điệp áp nhỏ. Ngưỡng điện áp này (được gọi là điện áp ngưỡng) luôn tồn tại khi có dòng điện. Điện áp này thường vào khoảng 0.7V đối với các diode silic bình thường.

SCR

SCR là một loại thuộc thyristor và được sử dụng trong các ứng dụng điều khiển dòng điện xoay chiều.

SCR được tạo thành từ bốn lớp bán dẫn xen kẽ (PNPN), tạo ra 3 lớp tiếp giáp P-N. Điều này cũng được xem như 2 BJT kết hợp với nhau (một PNP và NPN). Các lớp bán dẫn loại P và N ngoài cùng được gọi là cực dương (Anode) và cực âm (Cathode) tương ứng. Điện cực kết nối với lớp bán dẫn loại P bên trong được gọi là “cực điều khiển G”.

SCR hoạt động khi có một xung được cung cấp cho cổng G. Nó hoạt động ở trạng thái ‘ON’ hoặc ‘OFF’. Khi cổng được kích hoạt bởi xung, SCR chuyển sang trạng thái ‘ON’ và tiếp tục cho đến khi dòng điện về giá trị nhỏ hơn ngưỡng được gọi là “dòng duy trì”.

SCR là một thiết bị năng lượng và hầu hết nó được sử dụng nhiều trong các ứng dụng yêu cầu dòng điện và điện áp cao.

Sự khác nhau giữa Diode và SCR

1. Diode chỉ có hai lớp bán dẫn, SCR có bốn lớp.

2. Diode chỉ có 2 cực là cực dương (Anode) và cực âm (Cathode), trong khi SCR có ba đầu cực được gọi là cực dương (Anode), cực âm (Cathode) và cổng G

3. SCR có thể được coi là một diode điều khiển xung.

4. SCR có thể hoạt động ở dòng và điện áp cao hơn Diode.

5. SCR xử lý nguồn tốt hơn so với Diode.

6. Kí hiệu của SCR được tạo nên bằng cách thêm một cổng G vào kí hiệu của diode.