Phân loại phương pháp hàn

Phân loại phương pháp hàn

Khoảng đầu thời đại đồ đá, đồ đồng con người đó biết hàn kim loại như hàn đồng, hàn thiết v.v… nhưng đến đầu thế kỷ 20 trở lại đây ngành hàn mới phát triển và đặc biệt sau chiến tranh thế giới thứ hai hàn tiếp xúc mới phát triển mạnh mẽ và xuất hiện nhiều phương pháp hàn mới.

Tên và định nghĩa các phương pháp hàn

1. Hàn

Phương pháp nối các phần tử thành một khối liên kết không thể tháo rời bằng cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái chảy hoặc dẻo, sau đó kim loại hóa rắn (hoặc chịu tác dụng lực) cho mối hàn.

2. Hàn đắp

Phủ lên bề mặt của chi tiết một lớp kim loại.

3. Hàn chảy

Phương pháp hàn mà tại chỗ hàn kim loại được làm chảy để nối các phần tử liên kết.

4. Hàn hồ quang bằng que hàn

Sử dụng nhiệt hồ quang để làm chảy kim loại phụ (điện cực nóng chảy – que hàn) và một phần kim loại cơ bản.

5. Hàn hồ quang hở

Hàn hồ quang với điện cực nóng chảy có khí bảo vệ hàn, khi đó vùng hồ quang nhì thấy được.

Phương pháp kiểm tra chất lượng hàn

Phân loại phương pháp hàn

6. Hàn hồ quang điện cực không nóng chảy

Phương pháp hàn hồ quang, nhưng điện cực là loại không nóng chảy (như điện cực vônfram). Điện cực này có tác dụng để gây hồ quang và duy trì sự cháy của hồ quang trong quá trình hành.

7. Hàn dưới lớp thuốc

Phương pháp hàn hồ quang mà hồ quang cháy trong lớp thuốc hàn (không nhìn thấy hồ quang – gọi là hồ quang kín).

8. Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ

Phương pháp hàn hồ quang mà hồ quang cháy trong vùng khí bảo vệ (như khí argon) được đưa vào.

9. Hàn hồ quang argon

Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là argon (TIG; MIG).

10. Hàn trong khí CO2

Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là CO2 – (MAG).

11. Hàn hồ quang tự động

Hàn hồ quang mà trong đó chuyển động của dây hàn (điện cực) và hồ quang hàn (được duy trì và dịch chuyển) được thực hiện bằng máy.

12. Hàn hai hồ quang

Phương pháp hàn hồ quang tự động, thực hiện đồng thời hai hồ quang bằng hai nguồn và dòng hàn riêng.

13. Hàn nhiều hồ quang

Phương pháp hàn hồ quang tự động, thực hiện đồng thời nhiều hồ quang (hơn 2) với nguồn hàn và dòng hàn riêng.

14. Hàn hai điện cực

Phương pháp hàn hồ quang tự động, thực hiện đồng thời hai điện cực hàn với dòng hàn truyền dẫn chung

15. Hàn hồ quang tay

Phương pháp hàn hồ quang có điện cực là que hàn. Trong quá trình hàn các chuyển động như gây hồ quang, dịch chuyển que, dịch chuyển hồ quang theo dọc mối hàn được thực hiện bằng Tay

Các phương pháp hàn ngày càng được hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi trong các ngành kinh tế, trong kỹ thuật quốc phòng và đặc biệt là trong ngành điện tử, du hành vũ trụ.

Hiện nay đã có hơn 120 phương pháp hàn khác nhau và có nhiều phương pháp hiện đại như hàn bằng xe, bằng chùm tia điện tử, hàn bằng súng siêu âm, v.v…

Người ta đó áp dụng cơ khí hoá và tự động hoá trong quá trình hàn.

Hiện nay có thể hàn được những chi tiết có chiều dày bất kỳ từ những chi tiết rất mỏng đến rất dày mà vẫn đảm bảo chất lượng mối lắp ghép.

Hàn đã và đang được ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau. Một toa tàu điện ngầm hoặc một toa tàu hoả tổng số mối hàn dài gần 4 km. Trong ngành chế tạo tên lửa, máy bay phản lực, tàu vũ trụ, tàu thuỷ, máy móc thiết bị, những công trình xây dựng, dụng cụ, sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày v.v… đều có ứng dụng phương pháp hàn.

(Nguồn: Winer)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *