Đầu nối béc 500 răng ngoài đồng đỏ

Liên hệ báo giá